Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

Klinik psikolojinin uzmanlık alanı, birey ve toplumda, ruh sağlığının ve günlük işlevselliğin, fiziksel, ruhsal ve sosyal alanlarda aksaması, bozulması durumlarında bireye ve topluma, yaşam boyu destek ve yardımcı olmaktır. Klinik Psikoloji, çalışma alanının fiziksel, ruhsal ve sosyal çok geniş bir çerçeveyi kapsaması öncelikle psikolojinin tüm çalışma alanlarına ilişkin kavramların bilinmesini gerektirir. Bunun üzerine ruh sağlığının korunması, bu geniş çerçevede karşılaşılabilecek aksama ya /ya da bozulma durumlarında bireye destek olacak, kavram, teknik ve kuramsal bilgiye, uygulama becerilerine sahip, yetkin, meslek elemanlarına ihtiyaç duyar.

  • %100 Uzaktan Eğitim
  • İnteraktif içerikler, geniş öğrenme materyalleri
  • Dönemsel planlanmış canlı dersler (Zoom)

 

Genel Bilgi

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programımız, bu alanda dünyada olduğu kadar ülkemizde de gittikçe artan ihtiyacı karşılamaya yönelik nitelikli meslek elemanı, Klinik Psikolog, yetiştirmeyi amaçlar.

Programımızın hedefi;

(1) klinik psikologluk mesleğinin ilkelerine ve etik sorumluluk bilincine sahip, bireysel ve kültürler arası farklılıklara, gereksinimlere duyarlı, toplumu ruh sağlığı konusunda bilgilendirme ve koruma çalışmalarını yürütebilen;
(2) yeni fikirlere olduğu kadar kendi düşüncelerine de açık ve eleştirel bakabilen, klinik psikoloji alanındaki yenilikleri bu eleştirel bakış açısıyla takip edebilen;
(3) insan yaşamı süresince ortaya çıkabilecek biyo-psiko-sosyal sorunları gözleyip, tanımlayabilen;
(4) temel psikolojik değerlendirme, psikolojik yardım ve müdahale tekniklerini bilip, uygulayabilen;
(5) psikoterapi yaklaşımları arasındaki benzerlik ve farklılıkları sentezleyerek, belirli bir psikoterapi yaklaşımının müdahale tekniklerini süpervizyon altında öğrenip, uygulayabilen;
(6) klinik uygulamalarını bilimsel alana yansıtabilecek düzeyde, araştırma düzenleyip yürütebilen, araştırma verilerini analiz ederek sonuçlarını yorumlayabilen, yeni varsayımlar üretebilen;
(7) kendi disiplini içerisinde ve diğer disiplinler ile ekip halinde çalışabilen; ulusal ve uluslararası literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilen mezunlar yetiştirmektir.

Eğitim programı öğrencilerin, üniversitede edindikleri psikoloji mesleğine ilişkin kuramsal bilgi ve becerileri uygulamalı olarak geliştirmek üzerine planlanmıştır.

Alınan Dersler

Psikoloji bölümü birinci yılında öğrencilerin psikoloji ile yakın ilişki içinde olan diğer sosyal bilimlere dair genel bilgiler ve bilimsel anlayış temelinde eleştirel düşünme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Felsefeye Giriş, Antropoloji gibi dersler programın ilk yılında yer almaktadır.

İkinci yılda Psikoloji bölümünün alt alanlarını tanıtmayı amaçlayan Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Kişilik Kuramları dersleri, bu alanlarda uzmanlıklarını tamamlamış akademisyenler tarafından verilir. Ayrıca bilimsel yöntem içinde araştırma yapma becerisi kazandırması hedeflenen Araştırma Yöntemleri, Uygulamalı İstatistik dersleri zorunlu olarak verilmektedir.

Üçüncü yıl itibari ile Klinik Psikoloji, Psikoterapi yaklaşımları, Psikoterapötik Görüşme Teknikleri gibi alanın önemli dersleri ile birlikte öğrencilerin kendi ilgi alanlarını belirlemelerine yardımcı olan seçmeli dersler verilmektedir.

Dördüncü yılda öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelmelerini sağlamak amacıyla seçmeli dersler ağırlıklıdır. Bu derslere ek olarak Deneysel Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Psikolojide Etik, Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme gibi dersler verilmektedir.

Çalışma Alanları

Psikoloji mezunları başta kamu/özel kurum ve kuruluşlarında olmak üzere geniş bir çalışma alanına sahiptir ve iş alanları günden güne artmaktadır.

Psikologlar yüksek lisans yaparak klinik, gelişim, sosyal, adli, deneysel ve endüstri gibi çeşitli alt dallarda uzmanlaşma imkânı bulmaktadır. Alanlarında uzmanlaşan psikologlar, hastanelerde, poliklinik ve ruh sağlığı merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, madde bağımlılığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, nöropsikoloji laboratuvarlarında, adliyelerde, cezaevlerinde, sivil toplum kuruluşlarında, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde, kreşlerde, şirketlerin insan kaynakları departmanlarında, reklamcılık sektöründe, spor takımlarında ve formasyon eğitimlerini aldıktan sonra okullarda olmak üzere pek çok yerde çalışabilmektedirler.

Ayrıca üniversitelerde ve enstitülerde akademik araştırmalarını yürütme imkanına sahiptirler.

Öğretim Metodu

Üniversitemizde %100 uzaktan ve açıktan eğitim metodu uygulanmaktadır. Tüm ödev, sınav, proje çalışması, seminer çalışması, bitirme tezleri, master ve doktora tezleri uzaktan ve açıktan eğitim sistemimizde online olarak gerçekleştirilmektedir.

Kariyerinize yön vermek, alanınızda uzmanlaşmak istiyor fakat zaman bulamıyorsanız, doğru adrestesiniz!

Tanıtım Broşürü